L'edificació sostenible és la construcció de qualitat

Els materials naturals de la construcció i els materials ecològics fan que un habitatge gestioni millor els problemes derivats de la pròpia construcció, l’entorn i el pas del temps, en definitiva, que estigui més sà. La majoria de tècniques i materials que s’utilitzen en bio construcció s’han utilitzat tradicionalment i se segueixen utilitzant en l’alta restauració d’edificis i monuments. Es per això que creiem que és important de recuperar tot un conjunt d’oficis artesanals dins el mon de la construcció, que poc a poc s’estan perdent. Així com fer pedagogia entre els nostres clients i clientes sobre els valors d’aquests oficis i materials.

S’està comprovant que l’arquitectura tradicional ha generat espais molt més saludables per a les persones que no pas l’arquitectura moderna. En aquest sentit ens comprometem en la mesura de les nostres possibilitats a recuperar aquells oficis artesans dins el nostre àmbit d’actuació i a difondre’ls perquè altres persones pugin seguir practicant-los en el futur.

bioconstrucció_3

“Allò que està fet amb temps serà respectat en el temps”

La bio construcció respecta el medi ambient i millora la salut dels edificis