Entenem que els treballs que es realitzen en edificis antics han de ser molt curosos amb el valor arquitectònic i patrimonial d’aquests. En aquest sentit façanes decoració dona assessorament tècnic als seus clients/es en quan a les tasques de manteniment i millora de les façanes, sobre tot si es tracta d’edificacions antigues.

Façanes decoració dona un servei complet en quan a restauració de façanes es refereix: des de la primera visita d’obra amb l’assessorament tècnic (anàlisis i detecció de patologies de l’edifici, així com detecció de elements de valor que presenta la façana). Podem fer propostes sobre quines tasques de restauració caldria fer i elaborar els pressupostos segons les diferents opcions d’execució.

Amés d’estucar les parets amb calç podem restaurar aquells elements arquitectònics de valor que presenti la façana( pedra, fusta, ferro,terracota, etc.).. En cas de ser el recobriment d’estuc el que cal restaurar, assessoraríem el/la client/a sobre quines intervencions caldria fer: Restauració d’estucs originals, consolidació i reintegració de morters nous amb vells,reintegració pictòrica amb veladures de calç i pigments naturals, sanefes i esgrafiats.

L’acabat lliscat es sobri i modern

Aprofita el bon temps i contacta amb nosaltres per revestir la façana de nou